Pædagogiskvejleder / Inklusion

Alle børn gør det bedste de kan.

Børn gør det godt, hvis de kan. Derfor må vi finde ud af hvad der kommer i vejen.


 

Velkommen.

Ønsker din institution, forældregruppe, bestyrelse,  skole/ sfo, personalegruppe,  et inspirerende udviklende foredrag med en humoristisk vinkel, et indlæg til en kickoff dag, eller et forældre eller bestyrelsesmøde, eller står i overfor at skulle planlægge en udviklingsdag ?
 

Så er konceptet: " Hvordan arbejder vi med at skabe fællesskaber med plads til alle.
Skriv til mig så skrædersyer vi et emne, et  tilbud der passer jer
.


Jeg har en PD i specialpædagogik og en PD som Inklusionsvejleder. Med mange års erfaring både indenfor specialpædagogik og almenområdet. Jeg har de sidste par år rejst rundt i landet, og holdt oplæg, foredrag workshops for foreningslivet, mødregrupper, bestyrelser, politikkere, pædagoger, lærer,og forældre.

Jeg har arbejdet på specialskoler, ud fra systemisk miljøterapi. jeg har fungeret, som inklusionsvejleder i folkeskolen og i daginstitutioner i mange år.

Jeg har erfaring inden for familiearbejdet når det kan være vanskeligt, især i forbindelse med inklusion.

Min tilgang til inklusion, er ud fra systemisk relationspsykologi. Med interventionsmetoder ud fra en eklektisk tilgang.

jeg er inspireret af blandt andet den narrative tilgang, og systemteori, hvor jeg arbejder ud fra en tilgang med samarbejdsbaseret problemløsning. 

Børn der er i udsatte positioner, må vi få ind i fællesskabet. Ved at se hvad de falder ud af, hvorfor og hvordan.

Det kan gøres ved at se på de kommunikative dimensioner, der opstår imellem os, ud fra positioneringer, og med de magtstrukturer der er i vores sprog og de fortællinger der bliver fortalt.

Det interessante er ikke kun, hvad barnet falder ud af i fællesskabet, men mere hvad de falder ud af, og hvad kan vi gøre ved det i fællesskabet.

Alle børn gør det bedste de kan. Derfor må vi også gøre det bedste vi kan.

Inklusion gøres ikke uden alle omkring barnet er inddraget. Derfor henvender mine oplæg og foredrag sig i højgrad også  til forældregrupper, bestyrelser,politikkere, sportsklubber, foreningslivet, ppr, sundhedsplejsker, socialrådgivere, og i højgrad til pædagoger og lærer. 

Inklusion er ikke en let opgave, og det tager tid, og kan til tider virke meget uoverskueligt. 

Nogle børn mangler kognitive færdigheder,og det må vi guide dem til at mestre. Ved at være nysgerrige på hvad det er der er i spil, kan vi sætte ind, med små overskuelige mål.

Jeg arbejder med forebyggelse af mobning, eksklusion og kulturer, og de mønstre som opstår.

 

 

 Pædagogiskvejleder / Inklusion Anne SøgaardHjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk