Anne Søgaard. Foredragsholder.

Trivsel for alle.

Anne Søgaard Foredragsholder.

Alle gør det bedste de kan, hvis ikke man kan, må vi sammen finde ud af hvad der kommer i vejen, og skabe trivsel for alle.
Velkommen

Ønsker din institution, skole/ sfo, HR afdeling, frivillige forening, mødregrupper, plejehjem, forældreråd eller forældregruppe, bestyrelse, politikkere, forvaltning, personalegruppe,  et inspirerende udviklende foredrag med en direkte lidt provokerende vinkel, eller et indlæg til en kickoff dag, et forældre eller bestyrelsesmøde, eller står i overfor at skulle planlægge en udviklingsdag ?

Fremtiden har brug for at vi kan hjælpe andre, have forståelse for andre, og kunne indgå med alle slags mennesker

Så er konceptet: " Hvordan arbejder vi med at skabe trivsel, god kommunikation og fællesskaber med plads til alle.
Skriv til mig så skrædersyer vi et emne, og et tilbud der passer til jer
.


Jeg har en PD i specialpædagogik og en PD som Inklusionsvejleder. Med mange års erfaring både indenfor specialpædagogik, vejledning og almenområdet.

Har jeg har de sidste par år rejst rundt i landet, og holdt foredra, oplæg og workshops for foreningslivet,  HR afdelinger, mødregrupper, bestyrelser, politikkere, pædagoger, lærer og forældre.

Jeg har arbejdet på specialskoler, ud fra systemisk miljøterapi. jeg har fungeret, som inklusionsvejleder i folkeskolen og i daginstitutioner i mange år.

Jeg har erfaring inden for familiearbejdet når det kan være vanskeligt, især i forbindelse med inklusion.

Min tilgang er ud fra systemisk relationspsykologi. Med interventionsmetoder ud fra en eklektisk tilgang.

jeg er inspireret af blandt andet den narrative tilgang, og systemteori, hvor jeg arbejder ud fra en tilgang med samarbejdsbaseret problemløsning. 

Børn og voksne der er i udsatte positioner, må vi få ind i fællesskabet. Ved at se hvad de falder ud af, hvorfor og hvordan. Det handler om alt det der er på spil imellem os.

Det kan gøres ved at se på de kommunikative dimensioner, der opstår imellem os, ud fra positioneringer, og med de magtstrukturer der er i vores sprog og de fortællinger der bliver fortalt.

Det interessante er ikke kun, hvad barnet falder ud af i fællesskabet, men mere hvad de falder ud af, og hvad kan vi gøre ved det i fællesskabet.

Alle børn gør det bedste de kan. Derfor må vi også gøre det bedste vi kan.

Inklusion gøres ikke uden alle omkring barnet er inddraget. Derfor henvender mine oplæg og foredrag sig i højgrad også  til forældregrupper, bestyrelser,politikkere, sportsklubber, foreningslivet, ppr, sundhedsplejsker, socialrådgivere, og i højgrad til pædagoger og lærer. 

Inklusion er ikke en let opgave, og det tager tid, og kan til tider virke meget uoverskueligt. 

Nogle børn mangler kognitive færdigheder,og det må vi guide dem til at mestre. Ved at være nysgerrige på hvad det er der er i spil, kan vi sætte ind, med små overskuelige mål.

Jeg arbejder med forebyggelse af mobning, eksklusion og kulturer, og de mønstre som opstår.

 

 

 Anne Søgaard. Foredragsholder. Trivsel for alle.Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk